Předsedové Jednoty

Jména předsedů Jednoty pro povznesení hudby v Čechách jsou psána německy, protože i většina pramenů je v němčině.


1. předseda (31.3.1810 - 17.4.1833)
JOHANN GRAF NOSTITZ  =  JAN HRABĚ NOSTITZ
(24.3.1768 Praha-22.10.1840 Praha)
 

  • Jan hrabě Nostitz (též Nostic) pocházel z rienecké větve rodu a byl devátým dítětem nejvyššího purkrabího českého Františka Antonína hraběte Nostitze (1725-1794), majitele statků Falknov a Jindřichovice a jeho manželky (od 1757) Alžběty hraběnky Kolowrat-Krakowské (1728-1815)
  • dědil Trmice a koupil Průhonice; vyznamenal se v bitvě u Lipska, komtur řádu Marie Terezie
  • 1. manželství: uzavřeno 27.1.1797 v Karlsruhe - Sofia Apraxina (1778-22.4.1802 Praha)- rodiče: Petr hrabě Apraxin a Elisabeth hraběnka Razumovská; 
    z 1. manželství měl Jan hrabě Nostitz dva syny, kteří ale zemřeli v kojeneckém věku a dvě dcery.
  • 2. manželství: uzavřeno 28.6.1803 v Praze - Antonie Josefa Schliková von Passaun (18.3.1783 Praha - 18.8.1830 zámek Průhonice) - rodiče: Josef Jindřich hrabě Schlik a Filipina Nostitzová; 
    z 2.manželství měl Jan hrabě Nostitz celkem 7 dětí: šest synů a jednu dceru. 
  • na funkci předsedy Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách rezignoval 17.4. 1833, předsedou byl 23 let.

 

2. předseda (1833-1834)
JOHANN GRAF PACHTA = JAN HRABĚ PACHTA
(4.11.1755-17.4.1834 Praha)

 

3. předseda (1834-1850)
FRIEDRICH KARL GRAF SCHÖNBORN = BEDŘICH KAREL HRABĚ SCHÖNBORN

(2.8.1781 Mainz-24.3.1949 Praha)

 

4. přededa (1850-1871)
ALBERT GRAF NOSTITZ = ALBERT HRABĚ NOSTITZ
(23.8.1807 Trmice-25.1.1871 Praha)

 

5. předseda (1871-1884)
ERNST GRAF WALDSTEIN-WARTENBERG = ARNOŠT HRABĚ WALDSTEIN-WARTENBERG
(10.10.1821 Praha-1.8.1904 Praha)

 

6. předseda (1885-1909) - poprvé
FERDINAND FÜRST LOBKOWITZ = FERDINAND KNÍŽE LOBKOWICZ
(23.1.1858 Praha-22.12.1938 Nelahozeves)

 

7. předseda (1909-1915)
JOSEF GRAF WALLIS = JOSEF HRABĚ WALLIS
(29.8.1857 Kolleschowitz-4.1.1915 Teplice)

 

8. předseda (1915-1918) - podruhé
FERDINAND FÜRST LOBKOWITZ = FERDINAND KNÍŽE LOBKOWICZ
(23.1.1858 Praha-22.12.1938 Nelahozeves)
 
 

Další informace o jednotlivých osobnostech zpracováváme.

Vyhledávání


Jednota pro zvelebení hudby v Čechách
obnovená při Pražské konzervatoři

Novinky

17.07.2010 16:36

Pražská konzervatoř a Jednota pro zvelebení hudby v Čechách v České televizi

Podívejte se na reportáž v pořadu České televize Z METROPOLE. Po spuštění najeďte "jezdcem" na 14:25 minutu pořadu.  
25.05.2010 17:03

Zápis z 1. Valné hromady a jednání Rady Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách

Zápis z 1. Valné hromady a jednání Rady Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách ze dne 1. května 2010 v salonku Pálffyovského paláce   1. Po krátkém koncertním zahájení klavíristy Lukáše Klánského pronesl úvodní slovo předseda Přípravného výboru Jednoty – ředitel Pražské konzervatoře Pavel...
03.05.2010 15:34

Tisková zpráva

Tisková zpráva:     V sobotu 1. května 2010 proběhla v Pálffyovském paláci 1. Valná hromada znovuobnovené Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách. Byly projednány a schváleny stanovy, zvoleni členové Rady Jednoty a předseda, jímž se stala Adrienne von Korff Schmising-Kerssenbrock. Cílem...