Zápis z 1. Valné hromady a jednání Rady Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách

25.05.2010 17:03

Zápis z 1. Valné hromady a jednání Rady Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
ze dne 1. května 2010 v salonku Pálffyovského paláce

 

1. Po krátkém koncertním zahájení klavíristy Lukáše Klánského pronesl úvodní slovo předseda Přípravného výboru Jednoty – ředitel Pražské konzervatoře Pavel Trojan: přivítal přítomné a seznámil je s prací přípravného výboru: bylo zaregistrováno občanské sdružení JZHČ a obnovena činnost Jednoty k 31.3.2010.

2. Všech 15 zúčastněných podalo písemné přihlášky. Jednomyslně pak byly schváleny předložené stanovy. 

3. Členské příspěvky byly stanoveny ve výši 1 000,- Kč pro fyzické a 10 000,- Kč pro právnické osoby. 

4. Proběhla volba do Rady - jednomyslně bylo schváleno všech 6 navržených kandidátů: Adrienne v. Korff-Kerssenbrock, Jan Drocár, Ladislav Horák, Vladimír Kovář, Petr Kšáda, Pavel Trojan.


Jednání Rady: 

 

  • Za předsedu JZHČ byla zvolena Adrienne v. Korff-Kerssenbrock, za místopředsedu Ladislav Horák.
  • Byla diskutována forma čestného členství a donátorství. Konkrétně je vytipována pomoc škole při obstarávání hudebních nástrojů (v prvé řadě klavíru a varhan do nového koncertního sálu), digitalizaci historických dokumentů v archivu školy a tím jejich zpřístupnění pro veřejnost, možnost udělování stipendií.
  • Jednota bude iniciovat pravidelný výroční koncert, nejlépe k datu založení (tedy k 31. březnu daného roku).
  • Členové Jednoty budou vyzváni k lobování za zavedení bakalářského stupně výuky, čímž by se zvýšil její kredit i zájem o studium domácích i zahraničních adeptů.
  • Bude zaveden účet, zváženy možnosti příspěvků od nadací a podání žádostí o granty, rozšířeny webové stránky. 
     

Příští jednání Rady proběhne 1. června 2010 v 16.30 hod. v sídle Jednoty v Pálffyovském paláci.


Ladislav Horák, místopředseda JZHČ
 

 

 

Vyhledávání


Jednota pro zvelebení hudby v Čechách
obnovená při Pražské konzervatoři

Novinky

17.07.2010 16:36

Pražská konzervatoř a Jednota pro zvelebení hudby v Čechách v České televizi

Podívejte se na reportáž v pořadu České televize Z METROPOLE. Po spuštění najeďte "jezdcem" na 14:25 minutu pořadu.  
25.05.2010 17:03

Zápis z 1. Valné hromady a jednání Rady Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách

Zápis z 1. Valné hromady a jednání Rady Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách ze dne 1. května 2010 v salonku Pálffyovského paláce   1. Po krátkém koncertním zahájení klavíristy Lukáše Klánského pronesl úvodní slovo předseda Přípravného výboru Jednoty – ředitel Pražské konzervatoře Pavel...
03.05.2010 15:34

Tisková zpráva

Tisková zpráva:     V sobotu 1. května 2010 proběhla v Pálffyovském paláci 1. Valná hromada znovuobnovené Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách. Byly projednány a schváleny stanovy, zvoleni členové Rady Jednoty a předseda, jímž se stala Adrienne von Korff Schmising-Kerssenbrock. Cílem...