SOUČASNOST JEDNOTY PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH 

JEDNOTA PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH,

obnovená při Pražské konzervatoři pro její podporu a rozvoj,

byla založena u příležitosti 200. výročí založení původní 
JEDNOTY PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH

31. března 2010


■■■

My, současníci,

respektujeme zákonitosti historického vývoje. Dějiny se nedají vrátit, zastavit ani měnit. Ani my nemáme v úmyslu měnit náhled na cokoliv v historii Pražské konzervatoře. Naopak chceme navázat na hodnoty, jejichž důležitost a sílu znali naši předchůdci, hodnoty, jimiž se sami řídili, které ctili a všestranně je podporovali. 

Je naší milou povinností pokusit se navázat na tvůrčí a myšlenkové dědictví prvních zakladatelů Pražské konzervatoře, pokračovat po mnoha letech tam, kde oni museli z historických důvodů svoji činnost ukončit a  dnešním znovuobnovením Jednoty jim tak vyjádřit náš dík.

Pro mnohé znovuobjevená nebo nověobjevená aktivta předků přináší pocit respektu, obdivu i hrdosti, kterému není třeba se bránit.  Rádi proto společně připomeneme úsilí a odpovědnost, kterou na sebe předci dnešních potomků vzali, když jako členové Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách založili, financovali a 108 let řídili Pražskou konzervatoř.

Historie prokázala, že jimi založená hudební škola, pyšnící se primátem nejstarší konzervatoře ve střední Evropě, se nejen doma, ale i v zahraničí, stala respektovanou a váženou hudební institucí. Stala se jí díky nadání, úsilí a píli svých žáků, kterým bylo studiem na Pražské konzervatoři umožněno plně rozvinout svůj talent a po jejím absolvování šířit dobré jméno české hudební školy doma i ve světě.   

 

Považujeme si za čest hlásit se k hodnotám, které byly a jsou spojovány se šlechtickým stavem.
Čest, odpovědnost, víra, ušlechtilost i noblesa jsou snad vystižitelné jedním slovem: slušnost. A to musí být i dnes stále tou nejtrvalejší lidskou vlastností, činící život hodnotným. Výstižné bubnovské erbovní heslo „Předky ctíce, sebe ctíme“ nás zajisté vede k tomu, abychom rádi a spojeným silami opět jako kdysi naši předchůdci „ku povznesení a zvelebení umění hudebního v Čechách napomáhali.“

 

Hlavním cílem nově obnovené JEDNOTY PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH není dnes již finanční zajištění chodu Pražské konzervatoře, to na sebe úspěšně již v roce 1918 převzal stát, ale především veřejná podpora hudby a umění.  K tomu patří - stejně jako před 200 lety - všestranná podpora studentů Pražské konzervatoře ve všech představitelných formách, podobách a aktivitách, kterých jsme schopni.

Těžko lze dnes již naplnit známé rčení „Co Čech, to muzikant“, ale povědomost, že Čechy jsou konzervatoří Evropy, opouštět netřeba.

Vyhledávání


Jednota pro zvelebení hudby v Čechách
obnovená při Pražské konzervatoři

Novinky

17.07.2010 16:36

Pražská konzervatoř a Jednota pro zvelebení hudby v Čechách v České televizi

Podívejte se na reportáž v pořadu České televize Z METROPOLE. Po spuštění najeďte "jezdcem" na 14:25 minutu pořadu.  
25.05.2010 17:03

Zápis z 1. Valné hromady a jednání Rady Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách

Zápis z 1. Valné hromady a jednání Rady Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách ze dne 1. května 2010 v salonku Pálffyovského paláce   1. Po krátkém koncertním zahájení klavíristy Lukáše Klánského pronesl úvodní slovo předseda Přípravného výboru Jednoty – ředitel Pražské konzervatoře Pavel...
03.05.2010 15:34

Tisková zpráva

Tisková zpráva:     V sobotu 1. května 2010 proběhla v Pálffyovském paláci 1. Valná hromada znovuobnovené Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách. Byly projednány a schváleny stanovy, zvoleni členové Rady Jednoty a předseda, jímž se stala Adrienne von Korff Schmising-Kerssenbrock. Cílem...